Lidia Gerstman, prof.

Ekonomska škola Požega

Požega

potresss@gmail.com

Erasmus+ projekt BookPals@schools.eu

Ekonomska škola Požega idejni je začetnik projekta BookPals@schools.euza koji su joj u okviru Erasmus+ programa odobrena sredstva kako bi projekt ostvarila na međunarodnoj razini, kao strateško partnerstvo za inovacije i razmjenu dobre prakse (KA219). Projektne su aktivnosti usmjerene na razvoj mekih vještina, odnosno različitih oblika funkcionalne i informacijske pismenosti potrebnih za konkurentnost na europskom tržištu rada: medijsku, kulturalnu i multikulturalnu, digitalnu, informatičku, ali i osnovnu pismenost u vidu unaprjeđivanja učeničkoga pisanog i govorenoga izražavanja na materinskom i engleskom jeziku.

Projekt BookPals ostvaren je tijekom dviju školskih godina (2016. – 2018.) suradnjom među školama iz Cipra, Mađarske, Poljske, Portugala, Turske i Ekonomske škole u Požegi kao glavnog koordinatora. Partneri su se susreli na nastavničkoj društvenoj mreži eTwinning prepoznajući temu projekta zanimljivom za unaprjeđivanje nastavne prakse i rada knjižnica u svojoj školi. Dogovorena je osnovna tema projekta –poticanje učeničkih čitalačkih aktivnosti, a u skladu s tim i razvoj ključnih kompetencija, temeljnih znanja i vještina koje su prepoznate kao preduvjet cjeloživotnom učenju, no koje se redovnim školskim kurikulom teško ostvaruju. Projekt je okupio učenike u starosnoj dobi od 16 do 19 godina koji su se susreli na četirima mobilnostima. Na mobilnosti je putovalo od dvoje do petero učenika iz svake škole partnera u pratnji jednog nastavnika. Učenici su bili smješteni u obitelji domaćina čime se pojačala europska dimenzija projekta budući da su učenici dobili jedinstvenu priliku iskusiti neposredan život u različitom podneblju. Nastavnici su sudjelovali na šest takozvanih nastavničkih treninga, na predavanjima i radionicama koje su organizirale škole domaćini, a koji se odnose na suvremene metode poučavanja, različite dramske tehnike i implementaciju informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavni proces. Na svaki je trening pojedina škola uputila jednog ili dvoje nastavnika. Kao rezultat nastavničkih treninga, objavljena je online zbirka nastavnih materijala i priprema za nastavne sate sa svrhom daljnjeg širenja rezultata projekta i iskorištavanja naučenog u budućemu nastavničkom radu i u neposrednoj nastavi i u budućim projektima.

http://ekonomska-pozega.hr/wp-content/uploads/2017/02/pannonhalma-knjiznica.jpg

Fotografija 1. Posjet benediktinskom samostanu Pannonhalma na zapadu Mađarske i njegovoj spektakularnoj knjižnici

Uvodnim je upitnikom kod učenika provjerena fluentnost u pisanom i usmenom korištenju engleskim jezikom, čitalačke navike, talenti i vještine kojima bi mogli doprinijeti projektnim aktivnostima poput načitanosti i poznavanja opće kulture, vještina javnoga govora na engleskom jeziku, naprednih vještina dramskog nastupa i nadarenosti za likovni ili glazbeni izričaj. Odabrani su učenici vođeni u radu na projektnim aktivnostima, a učenici su odabirani za sudjelovanje prema iskazanim interesima i temama pojedinih mobilnosti. Dio je aktivnosti odrađen u sklopu redovne nastave, najčešće Hrvatskog i Engleskog jezika, a dio je implementiran u izvannastavne sadržaje: fakultativnu nastavu Medijske kulture, aktivnosti dramske družine, dodatnu nastavu iz Engleskog jezika, knjižnične aktivnosti te školski zbor. Učenici su bili organizirani u svojevrstan čitateljski klub koji je na principu volontiranja širio rezultate projekta približavajući drugim učenicima škola književnost i medijsku kulturu, ali i rad na međunarodnoj razini.

http://ekonomska-pozega.hr/wp-content/uploads/2017/06/Cipar-1-e1496917361663.jpg.                                

Fotografija 2. Sudionici nastavničkog treninga u Lefkari na Cipru

Aktivnosti su krenule od istraživanja i kreativnog interpretiranja mitologije pojedinog naroda uključenog u projekt. Ideja je bila upoznati se s vlastitima književnim korijenima i kulturnom baštinom te ih putem videokonferencija i na mobilnostima predstaviti ostalim narodima uključenima u projekt. Uspoređivali su se radovi i kritički se promišljalo o zajedničkim elementima mitologija europske kulturne podloge. Učenici su kreirali niz slikovnica za djecu i odrasle, plakate, stripove, fanzine, bojanke te snimili igrane i dokumentarne filmove. Na temelju vršnjačkih sugestija odabirale su se knjige za čitanje, što je rezultiralo dnevnikom čitanja s osvrtima o pročitanim knjigama i ilustracijama kojima su učenici uključeni u projekt sugerirali jedni drugima, ali i ostalim učenicima uključenih škola i lokalne zajednice što vrijedi pročitati. Učenici su se okušali u kreiranju naslovnica djela koje su im učenici drugih zemalja preporučili za čitanje koristeći se IKT alatima.

http://ekonomska-pozega.hr/wp-content/uploads/2017/10/1.-slika-zajedini%C4%8Dka-nsk.jpg

Fotografija 3. Sudionici mobilnosti u Hrvatskoj ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u listopadu 2017.

Homerova Odiseja tema je kojoj smo se često vraćali jer se nalazila u kurikulima poučavanja književnosti svih uključenih škola. Stoga je krajem prve godine projekta odabrana kratka drama Davida Lundquista Good Morning Teacher, književno djelo koje se odnosi na spomenutu temu, kao predložak za dramu koja se početkom druge godine trajanja projekta pripremila za uprizorenje. Učenici su uloge pripremali u matičnim školama da bi predstavu izveli u miješanim međunarodnim grupama tijekom mobilnosti u Hrvatskoj u vidu natjecanja među četirima međunarodnim grupama. Događaj je organiziran u Gradskom kazalištu Požega i polučio je velik uspjeh. Popratili su ga predstavnici lokalne vlasti, brojni lokalni mediji, roditelji uključenih učenika, učenici i nastavnici naše škole koji nisu uključeni u projekt, alii učenici te nastavnici drugih požeških srednjih i osnovnih škola. Osim natjecanja u izvođenju međunarodne predstave, organizirali smo likovnu radionicu koja je rezultirala zajedničkom izradom plakata za našu međunarodnu predstavu te smo ilustrirali i poeziju. Učenici su uživali u književnoj večeri gdje su čitali jedni drugima poeziju na svojemu materinskom jeziku, uz glazbenu pratnju, prepoznajući umjetnost kao ono što uljepšava život i spaja ljude dijeleći takav osjećaj čak i kad ne razumijemo riječi.

Iznimno je važna online suradnja bez koje bi projekt ovakvog tipa bilo teško ili čak nemoguće ostvariti. Pokrenuli smo projekt na nastavničkoj društvenoj mreži eTwinning gdje zainteresirani nastavnici diljem Europe mogu pratiti rad na projektu BookPals i koristiti se rezultatima u razvoju svojih projekata. Projekt je već osvojio nacionalnu oznaku kvalitete u Poljskoj, a za tu je nagradu (ili će tek biti) prijavljen u drugim zemljama sudionicama. Uređujemo mrežnu stranicu projekta te zajedničku stranicu na Facebooku na engleskom jeziku. Aktivnosti su to koje nisu prestale po završetku Erasmus+ projekta te kojima se planiramo koristiti i u razvoju novih projekata. Također, svaki je partner pokrenuo stranicu na Facebooku na svome materinskom jeziku što je uključenima u projekt omogućilo upoznavanje drugih europskih jezika te pružilo priliku uvida u projektne aktivnosti u svakoj školi zasebno, ali i u život općenito u šest škola diljem Europe.

Lijep je rezultat projektnih aktivnosti i pospješena suradnja škole s lokalnom knjižnicom, kazalištem, nevladinim udrugama i lokalnim medijima. Također je ostvarena kvalitetnija suradnja s roditeljima učenika uključenih u projekt te je pojačan interes učenika osnovnih škola za upis u našu školu.

Erasmus+ zaista je veličanstvena prilika za unaprjeđivanje nastavne prakse uključenih nastavnika, no i za školu u cijelosti jer povratkom u škole nastavnici šire rezultate i u školama i u lokalnoj zajednici putem izvješća, predavanja, radionica na stručnim skupovima i aktivima. Sudjelovanje je svakako prilika i za profesionalni i za osobni rast. Sudionici dobivaju jedinstvenu priliku stjecanja uvida u obrazovni sustav zemalja uključenih u projekt što ih čini kompetentnijima u prosuđivanju vlastitog teu radu na njegovom unaprjeđivanju. Također su u prilici prikazati dobre strane našeg školstva u korist unaprjeđivanja drugih europskih obrazovnih sustava, što je važan ishod razmjena dobre prakse u školama.