Prikaz

Katarina Šeravić Lovrak mag.preasc.educ. odgojitelj mentor

DV Ciciban, Velika Gorica

kseravic@gmail.com

Primjena slikovnice u provedbi projekata u dječjem vrtiću

Sažetak

Slikovnica je prvo likovno – literarno djelo koje dijete doživljava svim osjetima. Njezina je veća vrijednost ako je odabrana prema uzrastu i edukativnoj vrijednosti.  Slikovnice potiču govorno – jezični razvoj u djece te pomoću nje uče o svijetu. Čitanje slikovnica znači i istraživanje umjetnosti  s kojom možete privući djecu i poboljšati njihovo iskustvo čitanja. Bogatstvo slikovnica na engleskom govornom području daje veće prilike za usvajanje drugog stranog jezika. U ovom radu ćemo govoriti kako upravo pomoću slikovnice djeca bogate svoj riječnik i usvajaju svakodnevne fraze na engleskom jeziku kroz projektno učenje u dječjem vrtiću. Kroz projekte koji su spomenuti u ovom radu djeca su naučila o raznim svjetskim slikarima i njihovim djelima, o interkulturalnosti engleskog govornog područja.

Ključne riječi: predškolska dob, prva dječja knjiga, rano usvajanje engleskog jezika.

Slikovnica je u radu s djecom svakodnevna i neizostavno sredstvo za rad. Vrijednost slikovnice je velika jer se smatra prvom dječjom knjigom i otvara djeci pogled u drugi svijet. Slikovnica odvodi djecu u svijet nestvarnog, ali i upoznavanje onog što nas okružuje. Obogaćuje dječju spoznaju i rječnik, i upravo zato je jako važna u usvajanju kako materinjeg tako i stranog jezika. Kod nas je to bio engleski jezik. Znajući sve vrline slikovnice, iskoristili smo ju za približavanje nekog novog svijeta oko nas. Kao odgojitelj koji prati interes djece započeti su različiti projekti upravo kroz samu slikovnicu. Medij koji je djeci tako blizak i pristupačan.

Bogatstvo opusa slikovnica na engleskom jeziku je velika, samo treba dublje uroniti u njih i prepustiti se istraživanju i izabrati ono što će djeci biti zanimljivo. Formiranjem nove grupe sa ranim učenjem engleskog jezika u pedagoškoj godini 2017./2018., uz početnu adaptaciju djece, paralelno upoznavanje sa stranim jezikom može biti izazovno. Odgajatelj treba biti svjestan važnosti slikovnice u dječjem odrastanju, i njene moći da nam svima olakša prve zajedničke dane. Dobra reakcija i interes djece na slikovnicu „There was an old lady who swallowed some leaves” nas je potaknula da krenemo u upoznavanje cijele serije, i da nam te slikovnice budu svojevrsna odskočna daska za daljnje aktivnosti.

Set slikovnica „There was an old lady who swallowed..“ autorice Lucille Colandro uvodi djecu u zanimljiv i duhoviti svijet stare žene koja guta razne stvari povezane kroz priču. „There Was an Old Lady Who Swallowed a…” su klasičan primjer slikovnica pisanih kumulativno, repeticijske naravi gdje se pojmovi ponavljaju i nadovezuju jedan na drugi do vrhunca kada se otkriva smisao ili rješenje. Šaljivi ton čini ih djeci privlačnima, a savršene su za usvajanje novih pojmova na stranom jeziku i poticanje govora. Raznolike teme kojima se bave omogućuju da budu polazišna točka za otključavanje većih tematskih cjelina kroz godinu. Upravo gutanje tih stvari koje se nadograđuju i na kraju dovode do sretnog duhovitog završetka. Kako se tekst često ponavlja tako kod djece dolazi do bržeg usvajanja stranih riječi i fraza.

Slika 1. Set slikovnica autorice Lucille Colandro

 Kada smo već počeli djeci usađivati ljubav prema slikovnici u pedagoškoj godini 2018./2019. smo krenuli s projektom „Upoznavanje svjetskih slikara kroz slikovnice i razne likovne tehnike“. Slikovnica kao medija da djeci približimo i neke nove zanimljivosti koje nas okružuje. Slikovnice predstavljaju jedinstven književni oblik koji spaja priče s umjetnošću. Slikovnice potiču govorno – jezični razvoj u djece te pomoću nje uče o svijetu. Ilustracije su u slikovnici važne koliko i tekst, a obje rade zajedno kako bi ispričale priču. Čitanje slikovnica znači i istraživanje umjetnosti  s kojom možete privući djecu i poboljšati njihovo iskustvo. Tako smo sa slikovnicom krenuli u istraživanje svjetskih slikara i njihovih umjetničkih djela. Pomoću slikovnice van Gogh and the Sunflowers autora Laurance Anholt upoznajemo život slikara van Gogha i njegove umjetnine. Da djeci bude zanimljivije i sami smo se okušali u slikanje, crtanje, modeliranje pojedinih umjetničkih djela na nama lakši i zanimljivi način isprobavajući razne likovne tehnike. Van Gogh je bio poseban, jer smo tehnikom estetski transfer slikali vilicama njegovu Zvjezdanu noć. Zanimljivost slikovnice je upravo ta što slikama djeca mogu upoznati i neke stvari koje si ni sami ne mogu dočarati ili vidjeti uživo. Posebnost projekta je bila što smo isprobavali različite tehnike i podloge za likovno izražavanje. Od slikanja na crijepu, platnu, drvetu i crtanja po staklu djeca su imala priliku na različite senzorne poticaje. Kako je Salvador Dali bio poseban, tako smo i njegovo umjetničko djelo „Otopljeni satovi“ radili tehnikom hladnog porculana.

Slika 2. Set slikovnica povezanih s likovnim umjetnicima

Slikovnice autora Erica Carle nisu samo zanimljive nego su i vrlo edukativne. Slikovnice spomenutog autora korisne su za brže usvajanje vokabulara i pojedinih fraza koje djeca mogu koristiti u svakodnevnom životu. Kroz njegove slikovnice s puno ponavljanja pojedinih fraza dijete brže pamti fraze i potiče ga da i sam ponavlja kroz sudjelovanje u slikovnici. Kroz slikovnice koje su napravljene da se može i kroz pokret usvajati pojedine riječi. Tako smo sa slikovnicom „Head to toe“ učili dijelove tijela, a kroz „Today is Monday“ dane u tjednu. Bogatstvo slikovnice „Very hungry catepillar“ osim što je prevedena na 55 jezika je i što se može kroz njenu obradu učiti dani u tjednu, količina, voće, životni krug leptira, drugi prehrambeni proizvodi.  Slikovnice ovog autora kod djece bude ljubav prema životinjama i prirodi i samom usvajanju naziva životinja što dovodi do bogaćenja rječnika kod djece. Zato se njegove slikovnice i često koriste kod usvajanja drugog stranog jezika.

Slika 3. Set slikovnica autora Eric Carle

Ovakav način rada se djeci posebno svidio jer je slikovnica prvo likovno-literarno djelo koje dijete susreće i doživljava svim osjetilima. Kod djece na taj način budimo i razvijamo estetski senzibilitet i odgajamo pozitivna čuvstva. Djeca kao najmlađi čitatelji književnih djela trebaju priče kako bi razvijala komunikacijske vještine i potencijal za izražavanje, a ilustracije u slikovnicama nadopunjuju i ukrašavaju napisani tekst. I za kraj vrlo je važno da prilikom čitanja knjigu držite da dijete može vidjeti ilustracije, te da se što više djecu uključi u čitanje postavljajući mu razna pitanja vezana za priču.  

„Ako želite da vam djeca budu inteligentna čitajte im bajke. Ako želite da vam djeca budu još inteligentnija, čitajte im još više“ Albert Einstein.

***

Application of the picture book in the implementation of the project in kindergarten

Abstract

The picture book is the first art-literary work that the child experiences with all his senses. It is higher value if selected by age and educational value. Picture books encourage speech-language development in children and learn about the world.Reading picture books also means exploring the art with which you can attract children and improve their reading experience.The richness of English-speaking picture books gives greater opportunities to adopt another foreign language.In this paper we will talk about how it is precisely with the help of picture books that children rich their vocabulary and adopt everyday phrases in English through project learning in kindergarten.Through the projects mentioned in this work, children learned about various world painters and their works, about the interculturalism of the English-speaking field.

Keywords: early acquisition of english, project learning, the first children 's book