Impressum

IZDAVAČ

Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri

PARTNER NA PROJEKTU

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

GLAVNI UREDNIK

Luka Pongračić

UREDNIŠTVO

Ivan Beroš

Ana Galić

Martina Gavran

Sara Križanović

Dunja Tomić

LEKTURA – HRVATSKI

Doris Babić

Tajana Rogina

STRUČNI SURADNIK

Dr. sc. Igor Marko Gligorić

NASLOVNICA

Hrvoje Bazina

MREŽNO IZDANJE POSTAVIO

Robert Buljan

ISSN 2623-9426

Časopis izlazi jednom godišnje.

Kontakt: foo2rama.fm@gmail.com