Stručni i znanstveni članci

Ivan Beroš – Komparativna analiza pristupa multikulturalnom obrazovanju u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi

14 velj 2020
Pregledni članakUDK 37.035(7)Ivan Beroš, mag. paed.Dječji vrtić ,,Milna“ivan.beros@gmail.comKomparativna analiza pristupa multikulturalnom obrazovanju u Sjedinjenim Američkim Državama i KanadiSažetakRad započinje pojmovnim određenjem termina multikulturalizam i interkulturalizam osvrćući se na leksičke, filozofske te teorijske razlike između spomenutih pojmova. Umjesto da se pruži definitivno određenje navedenih pojmova, ukazuje se na njihovu dubinu i širinu, te se umjesto određenja […]

Pročitajte više

Grozdanović – Film kao motivacija za čitanje i kao sredstvo u nastavi filma

14 velj 2020
Stručni članak UDK: 791.43:371.3791.43:811.163.42Antonija Grozdanović,magistra edukacije hrvatskog jezika i književnostiGimnazija Nova Gradiškaantonija.grozdanovic.2@gmail.comFilm kao motivacija za čitanje i kao sredstvo u nastavi filmaSažetakU radu se želi prikazati kako je film vrlo važno sredstvo u nastavi hrvatskog jezika, ali je, nažalost, slabo zastupljen kao nastavno sredstvo općenito, i u osnovnim i u srednjim školama, u svim razredima. […]

Pročitajte više

Fišer – Univerzalna gramatika na početnim stupnjevima učenja engleskoga kao stranoga jezika u osnovnoj školi u Hrvatskoj

14 velj 2020
Prethodno priopćenjeUDK: 811.111'36dr. sc. Zrinka FišerOsnovna škola „Vladimir Nazor“Slavonski Brodzrinkafiser@gmail.comUniverzalna gramatika na početnim stupnjevima učenja engleskoga kao stranoga jezika u osnovnoj školi u HrvatskojSažetakU radu su opisani različiti primjeri tipičnih pogrešaka učenika nižih razreda osnovne škole u Hrvatskoj koji su na početnim stupnjevima učenja engleskoga jezika na kojima se pokušava dokazati moguće postojanje univerzalne gramatike. […]

Pročitajte više

Jovanović – Rousseauov čovjek između prirodnog stanja

14 velj 2020
Pregledni članakUDK: 17 Rousseau, J.-J.Isidora Jovanović        Filozofski fakultet u NišuUniverzitet u NišuĆirila i Metodija 2, Nišisidora1996@yahoo.comRousseauov čovjek između prirodnoga stanja i društvene slobode:Značaj obrazovanja za opću voljuSažetak        Tema ovog rada je pogled na odgoj i obrazovanje filozofa Jeana Jacquesa Rousseaua . Rad prati tijek obrazovanja i njegovu primjenu kroz dvije naizgled suprotstavljene sredine: prirodno stanje i društveni život. Problem […]

Pročitajte više

Kolesarić – Odgojno djelovanje u učeničkom domu

14 velj 2020
Stručni članakUDK: 37.081.3(487.5)Petra Kolesarić,univ. bacc. paed. et univ. bacc. hist.Filozofski fakultet Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijekupkolesaric97@gmail.comOdgojno djelovanje u učeničkom domuSažetakU radu se na temelju relevantne literature donosi pregled učeničkih domova, koji sadrži povijest učeničkih domova i pregled istraženosti teme. Posebna pozornost stavlja se na pregled razvijenosti i učestalosti teme u znanstvenim studijima te na […]

Pročitajte više