Luka Pongračić, mag. prim. educ., doktorandSveučilišni poslijediplomski doktorski studijNove paradigme obrazovanjaFakultet za odgojne i obrazovne znanosti u PuliSveučilište Jurja Dobrile u Pulilukapongracic2@gmail.comRadionica Sukob i njegovo rješavanjeCiljevi radionice:  prepoznati međusobne različitosti i sličnosti, preispitati vlastitu ulogu u sukobu, izgrađivati toleranciju i međusobno razumijevanje, osvijestiti javno verbalno izražavanje.Dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja:1. Ljudsko-pravna dimenzija:razumije i poštuje druge […]