ZAHVALA NA DONACIJAMA I POTPORI:

Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

18033009_1334495209967136_3567605678015076109_n.jpg

Studentskom zboru Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Studentski zbor.png

,,Tiskanje trećega broja časopisa Foo2rama omogućeno je uz financijsku potporu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Mišljenja su izražena u ovome časopisu mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajališta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.”