Primjer dobre prakse

Prikaz

Primjena digitalnih bilježnica za učenike i nastavnike

Božana Tenji, Druga srednja škola Beli Manastir

Školska 3, Beli Manastir 3100. bozana.tenji@skole.hr

Danas, kada je nastava bez uporabe IKT-a nezamisliva, a Škola za život uvodi IKT kao međupredmetnu temu koju moraju svi nastavnici uvrstiti u svoj Godišnji izvedbeni kurikul, bez obzira na to koji predmet predaju, mislim da je pravo vrijeme progovoriti o primjeni digitalnih bilježnica u našim školama.

Svi se služimo Officeom od kada imamo računala i svi znaju za Word, Excel, PowerPoint itd., ali malo je onih koji se služe jednom od najboljih aplikacija koja je baš u školama najprimjenjivija i, rekla bih, koja će biti u budućnosti, u Školi za život i nezamjenjiva, a to je OneNote – digitalna bilježnica koja se nalazi unutar Officea365 upravo namijenjenoga školama.

Office365 za škole od 2014. godine mogu besplatno koristiti svi učenici i nastavnici u Republici Hrvatskoj (https://office365.skole.hr/).

Prijava je jednostavna i mogu se prijaviti svi u sustavu obrazovanja svojim korisničkim imenom i zaporkom (Carnet) koju su dobili od administratora u obrazovnoj ustanovi.

Ofiice365 svi korisnici mogu i besplatno instalirati na svoja računala ili mu online pristupiti s bilo kojega računala, od kuće ili u školi.

Prijavom u Office365 za škole automatski bismo bili povezani svi koji smo u sustavu obrazovanja, a samim tim stvarajući interesne skupine i bolje surađivali na svim relacijama: nastavnik – nastavnik, nastavnik – učenik i učenik – učenik.

Kako napraviti digitalnu bilježnicu?

Digitalna bilježnica izrađuje se vrlo brzo prateći četiri ponuđena koraka unutar Officea365.skole.hr. Otvorimo aplikaciju ClassNotebooki jednostavno  kliknemo naStvori razrednu bilježnicu. Nakon što navedemo naziv predmeta dodajemo imena učenika za koje bilježnicu stvaramo. Kako bismo učenike pronašli oni se, naravno, prije toga trebaju prijaviti u Office365. Isto tako, u za to predviđeni prostor možemo, ako to želimo, dodati  ime  nastavnika s kojim bilježnicu želimo podijeliti ibilježnica je spremna za uporabu.

Dobro je što imena učenika uvijek možemo brisati i dodavati nove tako da nam jednom napravljene digitalne bilježnice mogu poslužiti više godina, a sadržaje bilježnica uvijek  možemo dodavati ili brisati po potrebi.

Što sadrži digitalna bilježnica i kako se njome služiti

Digitalna se bilježnica sastoji od triju dijelova. Prvi je dio tzv. Biblioteka sadržaja i u taj dio nastavnik može postavljavati sve sadržaje koje želi kako bi učenicima uvijek bili dostupni, kao npr. prezentacije koje im je pokazivao na nastavnom satu, dodatne materijale: filmove, stripove, različite interaktivne sadržaje, vježbe, kvizove, sve ono što je napravio u drugim odruđima; sve materijale koje je za taj razred za učenike već pripremio i imao pohranjene na raznim mjestima, može jednostavno posložiti u taj dio njihove digitalne bilježnice.

Naravno, sve može podijeliti u različite sekcije koje potom sadrže stranice tako da sve bude pregledno i lako dostupno. Biblioteku sadržaja podijelila sam na tri dijela za svoje učenike, a svaki dio nazvala sam po elementima vrjednovanja. Za ovu će školsku godinu to biti za predmet Hrvatski jezik:

  1. Jezik i komunikacija.
  2. Književnost i stvaralaštvo.
  3. Kultura i mediji.

Tako će se učenici lakše snaći u bilježnici jer će znati gdje se nalaze sadržaji vezani za određeni element vrjednovanja.

Svaki nastavnik može Biblioteku sadržaja podijeliti na dijelove koje želi i nazvati ih isto tako po elementima koje on vrjednuje u svome predmetu ili na neki drugi način te postavljati nastavne sadržaje na stranice koje će otvarati pod tim sekcijama koje je naveo.

Učenici sve sadržaje mogu u tome dijelu gledati i preuzimati, ali ne i brisati ili mijenjati što je i dobro da ne bi došlo do zlouporabe ili gubitka sadržaja koje je nastavnik postavio.

Drugi dio OneNote digitalne bilježnice čini Bilježnica učenika. To je privatni prostor  svakoga pojedinačnoga učenika. Nastavnici mogu pristupiti svakoj bilježnici učenika dok učenici mogu vidjeti samo vlastitu. 

U taj će prostor, koji će biti isto tako podijeljen na sekcije, učenici pisati, a nastavnik ih može formativno vrjednovati (vrjednovanje za učenje), davati im povratnu informaciju prateći njihov rad u stvarnom vremenu sa svoga računala u školi, ako za to ima uvjete i radi u  kabinetu u kojemu su učenicima dostupna računala ili tableti ili od kuće pregledavajući njegovu zadaću i sl.

Izuzetno je vrijedan taj prostor digitalne bilježnice jer tu nastavnik može postavljati individualizirane sadržaje namijenjene svakom učeniku ako ima potrebu za tim što se pokazalo iznimnim i nezamjenjivim u praksi kada su u pitanju učenici koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu, ali isto tako i daroviti učenici kojima treba ponuditi više i koji i sami traže više ili učenici koji nastavu prate od kuće.

Učenici u taj prostor digitalne bilježnice jednostavno ulaze klikom na svoje ime.

Taj je prostor izniman jer može poslužiti i kao svojevrsni učenički e-portfolio u koji će oni kao u mape organizirane po sekcijama postavljati svoje materijale tijekom godine, vježbe, zadaće, pisane uratke, multimedijalne i interaktivne sadržaje, a nastavnik opet može bolje pratiti njihov rad i vrjednovati ga tijekom godine, formativno, a na kraju i sumativno, ocjenom.

Kada je u pitanju skupinski rad nezamjenjiv je treći dio digitalne bilježnice, Prostor za suradnju. Taj dio mogu vidjeti svi učenici u razredu i unutar njega zajednički raditi na nekom zadatku ili projektu. Mogu podijeliti zadaće i zajedno postavljati materijale koji će svima biti dostupni. Nastavnik može sudjelovati, usmjeravati učenike, pratiti ili vrjednovati njihov rad.

Učenici u isto vrijeme, po dogovoru, mogu i od kuće raditi na zadatku unutar Prostora za suradnju, a moje osobno petogodišnje iskustvo u radu s digitalnim bilježnicama pokazuje da taj dio učenici najviše vole i potrude se više kako bi dali svoj doprinos u tome zajedničkom prostoru.

Oni postavljaju svoje kvizove npr. napravljene u nekom oruđu (Testmoz npr.) te ih svi rješavaju, jedni drugima pomažu i sl.

Zašto ne napraviti digitalne bilježnice

Ako je 2014. godine bilo prerano govoriti o tome kako bi učenicima trebalo ponuditi i digitalne bilježnice i ako smo se pitali zašto napraviti te bilježnice, mada su već tada bile ponuđene nastavnicima unutar Officea365 za škole jer svi nastavnici nisu bili dovoljno kompetentni za uporabu IKT-a u nastavi, naše škole nisu bile dovoljno opremljene računalima, a ni svi učenici nisu imali računala ili tablete, danas je, mislim, nakon pet godina stanje u našim školama promijenjeno, a i velik je broj nastavnika prošao edukacije koje su uključivale i osnovne spoznaje o OneNote bilježnicama pa pitanje koje možemo sami sebi postaviti kao nastavnici danas nije zašto napraviti, nego zašto ne napraviti digitalne bilježnice!

Naravno, potrebna je praksa kako bi se usavršili i primjenjivali sve mogućnosti koje te bilježnice nude, a one su neiscrpne i samo granice naše kreativnosti i inovativnosti  mogu nam biti prepreka. Te prepreke trebamo preskočiti jer nas u školi 21. stoljeća, u Školi za život već  čekaju učenici rođeni u doba računala koji su spremnina promjene i bez poteškoća će se služiti svojim digitalnim bilježnicama.

Jesmo li spremni i minastavnici? Pokažimo da jesmo i omogućimo im te promjene!

Izvor: https://office365.skole.hr