Impressum

IZDAVAČ

Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri

PARTNER NA PROJEKTU

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

GLAVNI UREDNIK

Luka Pongračić, doktorand

UREDNIŠTVO

Emina Berbić Kolar, Ivan Beroš, Maja Brust Nemet, Snježana Dubovicki, Martina Gavran, Vjekoslav Galzina, Igor Marko Gligorić, Petra Kolesarić, Irena Krumes, Ana Maria Marinac, Vesnica Mlinarević (Hrvatska); Nihada Delibegović Đanić (Tuzla, Bosna i Hercegovina), Enes Turbić (Edirne, Turska)

RECENZENTI

Izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, doc. dr. sc. Maja Brust Nemet, doc. dr. sc. Snježana Dubovicki,  dr. sc. Mirna Erk, doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina, dr. sc. Igor Marko Gligorić, dr. sc. Antonija Huljev, doc. dr. sc. Ivica Kelam, doc. dr. sc. Irena Krumes, prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, doc. dr. sc. Ivana Moritz, dr. sc. Ida Somolanji Tokić, doc. dr. sc. Rahaela Varga

LEKTURA – HRVATSKI

Dr. sc. Antonija Huljev, poslijedoktorandica

Dr. sc. Josip Jagodar

LEKTURA – ENGLESKI

Dr. sc. Zrinka Fišer

NASLOVNICA

Hrvoje Bazina

TISAK

Tiskara Zebra Vinkovci

NAKLADA

100 primjeraka

ISSN 2623-9426

Časopis izlazi jednom godišnje.

Kontakt: foo2rama.fm@gmail.com