Stručni i znanstveni članci

Lukić – Edukacija ljupkosti i dostojanstva

14 velj 2020
Stručni članakUDK: 111.852:37Vladimir LukićFilozofski fakultet u Nišu, Ćirila i Metodija 2, 18000 Nišvl.lukic.96@gmail.comEdukacija ljupkosti i dostojanstva:etička egzaminacija estetskoga obrazovanjaSažetak Edukacija, etika i estetika. Cilj je ovog rada povezati ova tri pojma unutar jednoga sustava koji je dosta zapostavljen zbog ostalih sustava njemačkoga idealizma. Jedan od ciljeva tadašnje filozofije bila je sustavna povezanost svih znanosti, međutim, estetika […]

Pročitajte više

Marinac – Motivacija i mrežni alati u suvremenoj nastavi

14 velj 2020
Stručni članakUDK: 371.3:004Ana Maria MarinacFakultet za odgojne i obrazovne znanosti,dislocirani studij u Slavonskome BroduSveučilište J. J. Strossmayera u Osijekumarinac.anamaria98@gmail.comMotivacija i mrežni alati u suvremenoj nastaviSažetakNalazimo se u vremenu velikog tehnološkog napretka, u vremenu kada je teško zamisliti život bez tehnologije, koja, ukoliko ju znamo tako koristiti, utoliko doprinosi napretku ljudskog djelovanja na gotovo svim područjima. […]

Pročitajte više

Pongračić- Povratak Sokratu – uporabna vrijednost metode dijaloškog poučavanja u suvremeno doba

14 velj 2020
    Pregledni članak UDK: 141.3:37.01 Luka Pongračić, mag. prim. educ., doktorand Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli lukapongracic2@gmail.com Povratak Sokratu – uporabna vrijednost metode dijaloškog poučavanja u suvremeno doba Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Ciceron Sažetak U antičkoj znanosti često nalazimo vrijedna […]

Pročitajte više

Škuljević – Pedagoški standardi obrazovanja Slavonske Vojne krajine tijekom njene reintegracije

14 velj 2020
Prethodno priopćenjeUDK: 373.3(497.5 Slavonija)(091)Krešimir Škuljević                                                        Osnovna škola ,,Vladimir Nazor''Slavonski Brodskuljevickresimir@gmail.comPedagoški standardi obrazovanja Slavonske Vojne krajine tijekom njene reintegracijeSažetakRad prati novosti vezane uz pedagoški standard školstva pučkih škola između 1871. i 1886. godine. Prate se aktualnosti na temelju periodike, časopisa „Napredak“. Teoretski pristup bio je potkrijepljen neobjavljenom arhivskom građom iz Državnog arhiva u Slavonskom Brodu. Od objavljene […]

Pročitajte više