Treći broj

Impressum

14 velj 2020
  Impressum IZDAVAČ Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri PARTNER NA PROJEKTU Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku GLAVNI UREDNIK Luka Pongračić, doktorand (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, Udruga studenata Futuri Magistri) UREDNIŠTVO Emina Berbić Kolar (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku), Ivan Beroš (Učiteljski fakultet […]

Pročitajte više

Zahvala

14 velj 2020
ZAHVALA NA DONACIJAMA I POTPORI: Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Studentskom zboru Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ,,Tiskanje trećega broja časopisa Foo2rama omogućeno je uz financijsku potporu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Mišljenja su izražena u ovome časopisu mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajališta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa […]

Pročitajte više