Drugi broj

Lidia Gerstman, prof. – Erasmus+ projekt BookPals@schools.eu

16 pro 2018
    Lidia Gerstman, prof. Ekonomska škola Požega Požega potresss@gmail.com Erasmus+ projekt BookPals@schools.eu Ekonomska škola Požega idejni je začetnik projekta BookPals@schools.euza koji su joj u okviru Erasmus+ programa odobrena sredstva kako bi projekt ostvarila na međunarodnoj razini, kao strateško partnerstvo za inovacije i razmjenu dobre prakse (KA219). Projektne su aktivnosti usmjerene na razvoj mekih vještina, odnosno […]

Pročitajte više

Martina Gavran – Projekt Active, Attractive And Interactive eU Mathematics

16 pro 2018
Martina GavranFakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku,dislocirani studij u Slavonskom Brodumartinag.2208@gmail.comProjekt Active, Attractive And Interactive eU MathematicsŽivimo u 21. stoljeću, u vremenu kada tehnologija napreduje nezamislivom brzinom, u vremenu kada se većina komunikacije, poslovnih obveza pa čak i proces obrazovanja odvijaju putem tehnologije. Za mlađe naraštaje, koji uz tehnologiju odrastaju, to nije nikakav […]

Pročitajte više

Almira Isić-Imamović – Motivi mladih za korištenje društvene mreže Facebook

16 pro 2018
Almira Isić-Imamović (almiraisic@gmail.com)Amila Kadić (amilakadic66@gmail.com)Islamski pedagoški fakultet u ZeniciUniverzitet u ZeniciJuraja Neidharta br.15, ZenicaMotivi mladih za korištenje društvene mreže FacebookSažetakMotivi mladih za korištenje društvene mreže Facebook tema je koja za cilj ima predstaviti teorijsku pozadinu pri čemu se sadržaj fokusira na sljedeće elemente: motivi, proces motivacije, društvene mreže i Facebook. Međutim, glavni cilj rada je […]

Pročitajte više

Ivan Beroš – Pedagogija revolucije i revolucija pedagogije: revolucionarni diskurs u odgojno-obrazovnom procesu obilježenom postmodernim tendencijama

16 pro 2018
Ivan BerošOdsjek za pedagogijuFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanostiSveučilište u Mostaruivan.beros@gmail.comLuka Pongračić, mag. prim. educ., doktorandPoslijediplomski sveučilišni doktorski studijNove paradigme obrazovanjaFakultet za odgojne i obrazovne znanosti u PuliSveučilište J. Dobrile u Pulilukapongracic2@gmail.comPedagogija revolucije i revolucija pedagogije: revolucionarni diskurs u odgojno-obrazovnom procesu obilježenom postmodernim tendencijamaSažetak U uvodnom dijelu rada se sažeto analiziraju postmoderne tendencije u institucionaliziranom odgojno-obrazovnom procesu […]

Pročitajte više

Ivan Beroš – Neoliberalizam i obrazovanje: teorijska razmatranja i analiza reakcija obrazovne politike na dominantne društveno-političke trendove u Hrvatskoj promatrane kroz reformski diskurs

16 pro 2018
Ivan BerošOdsjek za pedagogijuFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanostiSveučilište u MostaruMatice hrvatske b.b., 88000 Mostarivan.beros@gmail.comNeoliberalizam i obrazovanje: teorijska razmatranja i analiza reakcija obrazovne politike na dominantne društveno-političke trendove  u Hrvatskoj promatrane kroz reformski diskursSažetakU radu se analizira interakcija neoliberalizma, shvaćenog u obliku dominante društvene ideologije najvećeg broja država svijeta,i obrazovanja kroz prizmu reakcija obrazovne politike na […]

Pročitajte više