Autorski radovi

Almira Isić-Imamović – Motivi mladih za korištenje društvene mreže Facebook

16 pro 2018
Almira Isić-Imamović (almiraisic@gmail.com)Amila Kadić (amilakadic66@gmail.com)Islamski pedagoški fakultet u ZeniciUniverzitet u ZeniciJuraja Neidharta br.15, ZenicaMotivi mladih za korištenje društvene mreže FacebookSažetakMotivi mladih za korištenje društvene mreže Facebook tema je koja za cilj ima predstaviti teorijsku pozadinu pri čemu se sadržaj fokusira na sljedeće elemente: motivi, proces motivacije, društvene mreže i Facebook. Međutim, glavni cilj rada je […]

Pročitajte više

Ivan Beroš – Pedagogija revolucije i revolucija pedagogije: revolucionarni diskurs u odgojno-obrazovnom procesu obilježenom postmodernim tendencijama

16 pro 2018
Ivan BerošOdsjek za pedagogijuFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanostiSveučilište u Mostaruivan.beros@gmail.comLuka Pongračić, mag. prim. educ., doktorandPoslijediplomski sveučilišni doktorski studijNove paradigme obrazovanjaFakultet za odgojne i obrazovne znanosti u PuliSveučilište J. Dobrile u Pulilukapongracic2@gmail.comPedagogija revolucije i revolucija pedagogije: revolucionarni diskurs u odgojno-obrazovnom procesu obilježenom postmodernim tendencijamaSažetak U uvodnom dijelu rada se sažeto analiziraju postmoderne tendencije u institucionaliziranom odgojno-obrazovnom procesu […]

Pročitajte više

Ivan Beroš – Neoliberalizam i obrazovanje: teorijska razmatranja i analiza reakcija obrazovne politike na dominantne društveno-političke trendove u Hrvatskoj promatrane kroz reformski diskurs

16 pro 2018
Ivan BerošOdsjek za pedagogijuFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanostiSveučilište u MostaruMatice hrvatske b.b., 88000 Mostarivan.beros@gmail.comNeoliberalizam i obrazovanje: teorijska razmatranja i analiza reakcija obrazovne politike na dominantne društveno-političke trendove  u Hrvatskoj promatrane kroz reformski diskursSažetakU radu se analizira interakcija neoliberalizma, shvaćenog u obliku dominante društvene ideologije najvećeg broja država svijeta,i obrazovanja kroz prizmu reakcija obrazovne politike na […]

Pročitajte više

Ivan Beroš – Analiza normativne teorije odgoja i obrazovanja u postmodernom društvu kroz prizmu Cjelovite kurikularne reforme

16 pro 2018
Ivan BerošOdsjek za pedagogijuFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanostiSveučilište u Mostaruivan.beros@gmail.comAnaliza normativne teorije odgoja i obrazovanja u postmodernom društvu kroz prizmu Cjelovite kurikularne reformeSažetak Uvodni dio rada donosi kratku skicu okruženja u kojem se odvija postmoderni odgojno-obrazovni proces, te uvodi u analizu normativnost pedagogijske znanosti u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Potom se prelazi na određenje pojmova koji […]

Pročitajte više

Rosanda Lovrić – Utjecaj medija na učenika u procesu obrazovanja

16 pro 2018
Rosanda Lovrić, prof.Osnovna škola Opuzenrosandalovric@gmail.comUtjecaj medija na učenika u procesu obrazovanjaSažetak          Rad se bavi utjecajem novih medija u obrazovanju, to jest kao novoj kulturi učenja. U radu su postavljene četiri hipoteze: 1.Učenici u pretežnom broju raspolažu tehničkim sredstvima za komunikaciju kao i Internet vezom.;2. Internet učenicima tek u manjem dijelu koristi za učenje (za školu).;3. […]

Pročitajte više