Doris Babić Sveučilište u Zadru, Ul. Mihovila Pavlinovića, 23000, Zadar Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odsjek za hrvatski jezik i književnost doris.babic.unizd@gmail.com Katica Visković Sveučilište u Zadru, Ul. Mihovila Pavlinovića, 23000, Zadar Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odsjek za hrvatski jezik i književnost kate.gardun@gmail.com RODNI STEREOTIPI U HRVATSKOM VISOKOM ŠKOLSTVU /istraživanje/   Uvod […]