Autorski radovi

Beroš – STRUKTURA SLOBODNOGA VREMENA STUDENATA PEDAGOGIJE NA FAKULTETU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU

30 pro 2017
Ivan Beroš  Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Odsjek za pedagogiju Sveučilište u Mostaru (ivan.beros@gmail.com) STRUKTURA SLOBODNOGA VREMENA STUDENATA PEDAGOGIJE NA FAKULTETU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU Sažetak U radu se prikazuju podatci istraživanja koje je za cilj imalo utvrditi strukturu slobodnoga vremena studenata studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u […]

Pročitajte više

Košeto – ZADOVOLJSTVO UČENIKA MOGUĆNOSTIMA IZBORA I PROVEDBOM IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OSNOVNOJ ŠKOLI

30 pro 2017
    Manuela Košeto Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za pedagogiju Sveučilišna avenija 4, 5100 Rijeka E-adresa: manuela.koseto@gmail.com ZADOVOLJSTVO UČENIKA MOGUĆNOSTIMA IZBORA I PROVEDBOM IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OSNOVNOJ ŠKOLI SAŽETAK: Izvannastavne aktivnosti u školi prostor su u kojem se najlakše može doprijeti do učenika te ulaze u onaj dio slobode svakog učenika koji učenik svojevoljno […]

Pročitajte više

Kujundžić, Marschhauser i Šergo – PREPREKE INTERKULTURALIZMU

27 pro 2017
    Miroslav Kujundžić (miroslav.kujundzic1@gmail.com) Max Marschhauser (max.marschhauser@gmail.com) Vjeran Šergo (vjeran.sergo@gmail.com) Filozofski fakultet u Osijeku Lorenza Jägera 9, Osijek PREPREKE INTERKULTURALIZMU Sažetak U današnjemu svijetu globalizacije i masovne povezanosti ljudi različitih kultura sve više dolazi do potrebe razumijevanja interkulturalnoga djelovanja. Diskriminacija, rasizam, ksenofobija, stereotipi i predrasude problemi su koji se često javljaju pri susretu različitih […]

Pročitajte više

Kurilj – CJELOŽIVOTNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA KAO IMPERATIV SUVREMENOGA DRUŠTVA

27 pro 2017
    Ivana Kurilj Filozofski fakultet u Osijeku Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek ivana.kurilj@gmail.com CJELOŽIVOTNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA KAO IMPERATIV SUVREMENOGA DRUŠTVA Sažetak:         U okviru brojnih europskih strategija cjeloživotno usavršavanje definirano je kao proces prihvaćanja znanja koje je u bitnoj funkciji permanentnoga, odnosno trajnoga unaprjeđivanja vlastitoga znanja, vještina i kompetencija. Riječ je o trajnome procesu […]

Pročitajte više

Mandek, Okreša Đurić – NAVIKE U UČENJU KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

27 pro 2017
    Matej Mandek, Ela Okreša Đurić Sveučilište u Zadru Ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar m.mandek@gmail.com, eokresa@gmail.com   NAVIKE U UČENJU KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA Uvod Navika je bila predmet polemika još za vrijeme antike, o njoj je govorio i Aristotel. U današnje vrijeme često se spominje da je čovjek rob navika te […]

Pročitajte više