PRIMJER DOBRE PRAKSE

Uporaba aplikacije Plickers u nastavi

AUTORICA: Ana Galić

Stručno–pedagošku praksu u akademskoj godini 2016./2017. obavila sam u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Vinkovcima u tada 3. b razredu koji vodi učiteljica Marina Barunčić. U razredu je 19 učenika. U dva tjedna stručno–pedagoške prakse prisustvovala sam svim školskim aktivnostima koje učiteljica provodi s učenicima, a jedna od njih je posebno zadobila moju pozornost. Naime, učenici su na učiteljičine riječi „Ponovit ćemo što smo naučili“ ili „Vježbat ćemo“, reagirali istim pitanjem: „Hoćemo li raditi Plickers“? Meni, naravno, ništa nije bilo jasno pa sam i ja kao i učenici očekivala dan kada će učiteljica na to pitanje potvrdno odgovoriti. Za vrijeme stručno–pedagoške praske u razredu je bila i pripravnica koja mi je objasnila što je to Plickers i kako funkcionira. Plickers je aplikacija pomoću koje se jednostavno mogu provjeriti rezultati odgovora na postavljena pitanja, provoditi ankete i slično. Za korištenje ove aplikacije potrebno je računalo, projektor, pametni telefon i mreža. Učenici na projektoru vide postavljeno pitanje i nekoliko ponuđenih odgovora. Svaki od učenika ima svoju karticu pomoću koje prikazuje koji odgovor smatra točnim. Učitelj/ica pomoću pametnog telefona i kartice učitava učeničke odgovore i u aplikaciji očitava rezultate.

 Prvi korak je preuzimanje besplatne aplikacije na računalo (preuzima se s mrežne stranice https://plickers.com). Zatim slijedi besplatna registracija. Nakon registracije, učitelj/ica može unositi pitanja koja želi postavljati učenicima te ponuđene odgovore. Pitanja se mogu organizirati i rasporediti u različite mape. Učenici na pitanja odgovaraju pomoću kartica koje se također preuzimaju u aplikaciji te ispisuju. Svaka kartica je jedinstvena i izgledom se razlikuje. Na svakoj kartici nalaze se slova A, B, C i D koja govore učenicima kako će okrenuti karticu ovisno o tome pod kojim se slovom nalazi odgovor koji smatraju točnim. Svaka kartica ima svoj broj, tako da učitelj/ica prilikom unosa imena učenika svakom učeniku dodjeljuje karticu/broj. Aplikacija omogućava kreiranje razreda gdje učitelj/ica unosi imena svih učenika i brojeve njihovih kartica. Više učenika može imati isti broj kartice zbog mogućnosti kreiranja više razreda, što je idealno za učitelje predmetne nastave. Osim na računalo, aplikaciju je potrebno preuzeti na pametni telefon. Učitelj/ica pomoću računala i projektora učenicima prikazuje pitanja, a učenici podizanjem i okretanjem kartice odgovaraju. Kada učenici odgovore na prvo pitanje, učitelj/ica uzima pametni telefon i kamerom učitava učeničke odgovore. Računalo i pametni telefon moraju biti spojeni na mrežu. Prilikom skeniranja vidljivo je tko je od učenika odgovorio, a tko ne, a zatim i povratna informacija o točnosti odgovora: učenici koji su točno odgovorili pozelene, a učenici koji su netočno odgovorili zacrvene se. Učitelj/ica ove podatke može učiniti vidljivima na projektoru, a može i isključiti tu opciju pa ove podatke vidi samo na pametnom telefonu.

Tijekom stručno–pedagoške praske imala sam priliku gledati korištenje ove aplikacije na satima Matematike i Prirode i društva. Učenici na projektoru pogledaju koji je matematički zadatak zadan, riješe ga u svojim bilježnicama, a zatim pogledaju pod kojim se slovom nalazi njihov rezultat te tako okrenu karticu. Iz prirode i društva učenici su pomoću Plickersa ponavljali teoriju te vježbali određivanje stoljeća i tisućljeća. Učenici aplikaciju doživljavaju kao kviz, a prednost nad klasičnim kvizovima je ta što svaki učenik ima jedinstvenu karticu pa učenici ne mogu pogledati kod prijatelja iz klupe koji je odgovor odabrao. Bezbroj je načina uključivanja aplikacije Plickers u nastavu. Učenicima je ovaj način uvježbavanja i provjeravanja poprilično zanimljiv i više su motivirani za rad kada znaju da će na kraju rezultate provjeriti plickersom. Korištenje je aplikacije jednostavno i ne zahtijeva mnogo informatičkog znanja, nakon što se izvrši registracija i unos učenika, učitelj/ica samo treba osmisliti i unijeti pitanja na koja će učenici odgovarati što oduzima jednako vremena kao i sastavljanje radnog listića. Jedina zapreka korištenju ove aplikacije može biti nedostatak tehničke opreme u razredu.