ZAHVALA NA DONACIJAMA I POTPORI:

Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

http://www.usfm.hr/wp-content/uploads/2021/05/4-15-1.jpg

Studentskom zboru Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Studentski zbor.png

,,Tiskanje četvrtog broja časopisa Foo2rama omogućeno je uz financijsku potporu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Mišljenja su izražena u ovome časopisu mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajališta Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.''